ดินแดนวัฒนธรรม

ดินแดนวัฒนธรรม เรื่องราวของเรื่องวัฒนธรรมดินแดน ที่เก่าแก่ของประเทศไทย !!

ดินแดนวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรม ในดินแดนแห่งศรัทธา

ดินแดนวัฒนธรรม สำหรับคำว่า ดินแดนวัฒนธรรมเก่าแก่ เรื่องราวต่าง ๆ ที่สืบทอดแต่การมา ในสมัยโบราณ จนถึงยุคปัจจุบัน เรื่องราวของ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือการบอกเกี่ยวกับ เรื่องราวต่าง ๆ ในเชิงของประวัติศาสตร์ และความเป็น ประเพณีพื้นบ้าน โดยสิ่งเหล่านี้ มันคือขนบธรรมเนียม ประเพณีในประเทศไทย ของเราเลยทำให้ เรื่องราว ความน่าสนใจ

ของวัฒนธรรมต่าง ๆ พื้นเมืองใน แต่ละภาคนั้น มีความสำคัญ และมีความโดนเต็ม ที่แตกต่างกันไป แต่ทุกอย่าง ที่เป็นวัฒนธรรม ในเรื่องของพื้นที่ หรือว่าดินแดน นั้นมันคือสิ่ง ที่ควรจะเก็บ รักษาไว้เพื่อให้เป็น อนุสรณ์สถาน

ดินแดนวัฒนธรรม

ดินแดนวัฒนธรรม หลากหลายที่เที่ยว ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม 

ให้แก่เหล่าคนรุ่นหลัง ได้ทราบเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของสิ่งที่ต้อง ทำบรรพบุรุษ ได้สร้างขึ้นจากการ บอกต่อกันจน ทำให้พวกสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นสิ่งที่ ควรจะเก็บอนุรักษ์ไว้ ซึ่งการพูดถึง ดินแดน วัฒนธรรมที่น่าสนใจ มันคือเรื่องราว ความเก่าแก่ของสิ่ง ที่เป็นโบราณสถาน หรือสถานที่เหล่านั้น คือความสำคัญ ของจังหวัดเลย ทำให้ดินแดนที่ เรียกวัฒนธรรม

นั้นมันเป็นสิ่งที่ ต้องคอยรักษา และมันสามารถ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อคนในพื้นที่ ได้แต่บางสิ่ง ก็ไม่สามารถที่จะนำ สิ่งเหล่านั้นนมาทำ ให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องของ การสร้างรายได้ ๆ ให้แก่พวกเขาได้ เพราะมันอาจจะเป็น มรดกของพื้นที่

หรือมรดกโลก ซึ่งบางคนที่ นำสิ่งของเหล่านั้น ไปอาจจะเป็น อาถรรพ์ที่ทำให้ พวกเขานั้นต้อง ประสบพบเจอ กับเรื่องราวแปลก ๆ อย่างเช่นสิ่งของที่ เรียกว่า สิ่งของมงคล เป็นสิ่งของที่ อาจจะเป็นของเล้นลับ

ดินแดนวัฒนธรรม ดินแดนแห่งความงดงาม และเรื่องราวประวัติศาสตร์ อันยาวนาน 

หรือสิ่งที่ท่านนั้น ยังไม่ทราบที่ไปที่มา ของสิ่งของเหล่านั้น ว่ากำเนิดขึ้นได้อย่างไร เป็นเรื่องราวที่ ยังหาข้อเท็จจริงไม่ได้ เราเลยอยาก ที่จะพูดถึง ดินแดนต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม อาจจะเป็นในส่วน

ของจังหวัด ภาคใดภาคหนึ่ง ที่ท่านนั้นอาจจะยัง ไม่ทราบเกี่ยวกับ ข้อมูลทั้งหมด อาจจะเป็นความรู้ ใหม่ ๆ ในการที่ทำให้ ท่านนั้นรู้สึกว่า สิ่งเรานี้มีอยู่จริง ด้วยหรือ ซึ่งก็มีหลายชาติ หลายประเทศ

ก็มีวัฒนธรรม ในเรื่องของความ เป็นดินแดน เรื่องเล่ามากมาย ของแต่ละพื้นที่ เลยเป็นความสำคัญ อย่างมาก ในปัจจุบันเรา เลยอยาก ยกตัวอย่าง ถึงดินแดนเก่าแก่ ในประเทศไทย มีอะไรอย่างไรบ้าง

ดินแดนวัฒนธรรม

เก็บเกี่ยวทุกเรื่องราว ที่พานพบบนดินแดน ที่มั่งคั่งไปด้วยวัฒนธรรม

1. ดินแดนล้านนา อีกหนึ่งเรื่องราว ของความเก่าแก่ ของดินแดนล้านนา ซึ่งถือว่าเป็น ดินแดนเก่าแก่ ทางภาคเหนือ มีเรื่องราวมากมาย และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับพื้นที่ ในจังหวัด และฝั่งของภาคเหนือ เป็นเรื่องราวมากมาย ที่เป็นวัฒนธรรม ที่เป็นขนบธรรมเนียม ของประเทศไทย ซึ่งมีประเพณีต่าง ๆ และรวมถึงวัฒนธรรม ของพื้นที่ ๆ เป็นเรื่องราว สืบทอดต่อกันมา

ตั้งแต่โบราณ ยันปัจจุบัน โดยบางสิ่งบางอย่าง ก็ยังเป็นสิ่งที่คน ในพื้นที่ นั้นยังพึ่งปฏิบัติ มันอยู่ ซึ่งดินแดนล้านนา แห่งนี้ถูกตั้งขึ้น ในสมัย พุทธศตวรรษที่ 13 ถึง 14 ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของบริเวณของ แม่น้ำปิง และแม่น้ำกก

โดยแต่เดิม มีการแบ่งพื้นที่ อย่างชัดเจน เป็นทั้งหมด แบ่งกันสองแคว้น ซึ่งเรียกว่า แคว้น โยนกเชียงแสน ซึ่งมีผู้ปกครองคือ พระเจ้าสิงหนวัติ ซึ่งเป็นคนก่อตั้ง เมืองโยนกนาคพันธุ์ นั้นเอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ โซนของฝั่งแม่น้ำโขง ของที่ราบเชียงราย เรื่องราวมากมาย ก็เกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านระยะเวลา มาทำให้เรื่องราว เหล่านี้ เป็นประวัติศาสตร์ ถูกถ่ายทอดมา ทำให้คุณได้ทราบกัน

ดินแดนวัฒนธรรม

ดินแดนแห่งวัฒนธรรม และกลิ่นอายภูมิปัญญา. สถานที่ท่องเที่ยว อื่น

2. ดินแดนฟูนัน ซึ่งดินแดนแห่งนี้นั่นก็คือ อาณาจักรของ ชาวขอม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ในบริเวณของเมือง หรือเรียกอีก ชื่อว่าเมืองออกแก้ว แต่สมัยโบราณ จะเรียกบริเวณ ดินแดนแห่งนี้ว่า วยาธปุระ ซึ่งบริเวณปกคุม ของอาณาเขตนั้น ได้ยาวไปถึง ประเทศกัมพูชา และมาถึงบริเวณ ภาคกลาง ของประเทศไทย ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ เคยเจริญรุ่งเรือง อย่างมากในช่วง

ยุคสมัยของ พุทธศตวรรษที่ 7 ถึง 10 ซึ่งแต่เดิม อาณาจักรฟูนัน นั้นมีวัฒนธรรม ที่เหมือนของทางอินเดีย อย่างมากแต่ต่อมา ก็ได้ล่มสลายลง แต่เดิมฟูนัน เคยเป็น พันธมิตรกับทางจีน และอินเดีย และ ต่อมาก็ได้เสื่อมธาราวดี ให้แก่อยุธยา

3. อาณาจักรทวารวดี ซึ่งแต่เดิมใน พุทธศตวรรษที่ 11 และ 12 ซึ่งมีเมืองสำคัญนั่น ก็คือ เมือง “ ละโว้ “ และ “ เมืองนครชัยศรี “ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีการตั้งอยู่ ใกล้บริเวณ

ที่เรียกว่า เมืองคูบัว และอีกเมืองนั้นก็คือ เมืองอู่ทอง และเมืองศรีเทพ โดยวัฒนธรรมของพื้นที่ แห่งนี้นั้นจะเหมื่อน กับลักษณะของ วัฒนธรรมของเมืองฟูนัน ซึ่งจะมีที่ตั้งติด กับบริเวณ คูน้ำในส่วนใหญ่ และบริเวณเมือง จะมีคันดิน ล้อมรอบ บริเวณเมืองทั้งหมด

เรื่องราวของวัฒนธรรม ที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ที่เป็นสิ่งที่เราควร จะต้องจดจำ เรื่องราวเหล่านี้ให้ต้อง เป็นสิ่งที่ต้องควรอนุรักษ์ มันไว้ให้เรานั้นรู้สึกว่า ควรที่จะต้องเก็บดูแลสิ่งพวกนี้ ให้คนรุ่นหลังได้เห็น และเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราว เหล่านี้ที่เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมต่าง ๆ

ที่เที่ยว ยอดนิยม

อนิเมะ น่าดู

ที่เที่ยวตามหนังไทย

อนิเมะออกใหม่

ของสะสมยุคโบราณ

วัฒนธรรมเมืองหลวง