วัฒนธรรมจีน

วัฒนธรรมจีน กับเชื้อสายที่สืบทอดเรื่องราวน่าสนใจต่างๆมากมายจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

วัฒนธรรมจีน วัฒธนธรรมยุโรป ที่ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นกันถึงปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไร?

วัฒนธรรมจีน ในแต่ละประเทศ หรือแต่ละทวีปนั้น จะมีวัฒนธรรมน่าสนใจ ที่ทีความแตกต่างกัน ซึ่งจะมีอยู่ในทุกๆประเทศ และมีการสืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุตจนมาปัจจุบัน และในหลายๆประเทศ เป็นวัฒนาธรรมที่ดีงาม และถ้าหากใครได้ไปสัมผัส จะต้องหลงรักอย่างแน่นอน โดยวัฒนธรรมของทางยุโรป ก็จะมีอยู่หลายๆอย่าง

ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ถ้าหากมครที่เคยไปสัมผัส จะต้องรู้สึกดีไปตามๆกัน โดยวัฒนธรรมของทวีปยุโรป จะมีความแตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ และเชื้อชาติของประชากร ในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็รการแต่งกาย อาหารการกินต่างๆ หคือขนบธรรมเนียม ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต และเรื่องของความเชื่อ

และที่ชาดไม่ได้ก็คือภาษา โดยจะมีวัฒนธรรมแบบคริสต์ และที่เป็รแบบประชาธิปไตย โดยชาวยุโรปส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์ โดยจะเชื่อในเรื่องของพระเจ้า และจะนับถือพระเยซู แต่การประกอบพิธีกรรม ของทางศาสนาจะคล้ายๆกัน โดยความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างมาก ในสังคมของชาวยุโรป

และเป็นต้นเกิดวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆในยุโรป โดยวัฒนธรรมในแบบ ประชาธิปไตยนั้น ชาวยุโรปจะเป็นคนที่รักเสรีภาพ และจะกล้าแสดงออก ซึ่งจะเคารพสิทธิของผู้อื่น และยอมรับเสียงข้างมาก จะมีวินัยอย่างเด่นชัด และลักษณะวัฒนธรรมแบบ ประชาธิปไตยนั้น จะเริ่มปรากฏอย่างเด่นชัด ตั้งแต่ภายในครอบครัว

ไปจนถึงการปกครอง ของระดับประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมของยุโรป เป็นที่รู้จักกันอย่างดีขอฝทั่วโลก จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางด้านภาษา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ จะประกอบไปด้วย กลุ่มภาษาโรแมนซ์ กลุ่มภาษาติวตอนิก กลุ่มภาษาสลาฟ 

วัฒนธรรมอเมริกา ที่น่าหลงไหลและคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน?

วัฒนธรรมของอเมริกา เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ คนทั่วโลกให้การยอมรับ โดยจะแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน โดยจะมีตั้งแต่วัฒธนธรรมอาหาร ซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศ ที่มีผู้อพยพเข้ามาอยู่จำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้อาหารในประเทศอเมริกา จึงมีความหลากหลาย แต่อาหารพื้นเมือง

ของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นอาหารชาวอินเดียนแดง จะเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของ ไก่งวง มันสำปะหลัง ฟักทอง และข้าวโพด จากการอพยพของประชากร จากฝั่งยุโรปที่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีบทบาทสำคัญ ในส่วนของอาหารอเมริกัน จะมีอาหารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น พายแอปเปิล ชาวเดอร์ พิซซา พาสตา

แฮมเบอร์เกอร์ ฮอตด็อก แซนด์วิช และกลุ่มที่อพยพมาจาก ทางประเทศเม็กซิโก จะเป็นอาหารประเภท เบอร์ริโต ทาโก ที่เป็นอาหารหลักของอเมริกา และวัฒนธรรมดนตรี ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นการผสมผสานของดนตรี ของหลายเชื้อชาติ จนทำให้เป็นดนตรีแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นร็อกแอนด์โรลล์ ฮิปฮอป คันทรี บลูส์ Drum & Bugle Corps

และแจ๊ส ซึ่งดนตรีของสหรัฐอเมริกา เป็นที่นิยมในหลายที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการเต้นรำ ที่ได้มีกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกัน และในส่วนของวัฒนธรรมกีฬา ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็จะเป็นอเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล เบสบอล และ ไอซ์ฮอกกี กีฬาอื่นๆก็จะมีเช่นกัน แต่จะไม่นิยมมากเท่าไหร่นัก

วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมไทย ที่สืบต่อมาอย่างยาวนานที่คนต่างประเทศให้ความสนใจมีดีอย่างไร?

ในประเทศไทยเราถือว่า มีวัฒนธรรมไม่เหมือนใคร ที่คงความเป็นไทย จนทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบ ในวัฒนธรรมของไทยอย่างมาก โดยจะมีวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ของไทยเรา จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ จึงทำให้มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับน้ำ

และการเกษตร โดยจะมีประเพณีการทำขวัญข้าว หรือประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่จะพบเห็นได้ทั่วไปตามชนบท และวัฒนธรรมการกุศล โดยคนไทยส่วนใหญ่นิยมทำบุญ ในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เป็นสิริมงคลหรืออุทิศบุญกุศล ให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจะเห็นได้ว่างานจะมีพิธีมงคล ที่จะมีการทำบุญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานพิธีกรรมต่างๆ และวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติ โดยสังคมไทยมีความสัมพันธ์ โดยการยึดหลักอาวุโส คนที่มีอายุน้อยกว่าจะให้ความเคารพ ผู้ที่มีอายุมากกว่าและจะมีวัฒนธรรมที่ยึดถือ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการประกอบพิธี ในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน โดยสังคมไทยจะมีพิธีกรรมมากมาย

และวัฒนธรรมของความสนุกสนาน จะมีการจัดกิจกรรมต่าง โดยส่วนใหญ่จะมีการสอดแทรก ความสนุกสนานไว้ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง จนเกิดเป็นเพลงฉ่อยขึ้นมา ซึ่งจะถือว่าเป็นการละเล่น เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย จากความเหน็ดเหนื่อย หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาล ในเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ และจะเป็นในส่วนของวัฒนธรรม

ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม โดยจะมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้รับการผสมผสาน ที่มาจากการเผยแพร่ ในเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคมอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีต่างๆ ที่จักขึ้นในประเทศไทยเรา และได้รับการสืบทอดกันมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือการการตั้งศาลพระภูมิ และอื่นๆอีกจำนวนมาก และยังมีวัฒนธรรมตะวันตก ที่ในปัจจุบันนี้เข้ามามีอิทธิพล อย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ในเรื่องของการแต่งกาย และอาหาร การกินต่างๆ 

วัฒนธรรมจีน

วัฒนธรรมที่คนทั่วโลกชื่นชอบเป็นอย่างมากกับ วัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่มีทั้งความน่าสนใจและแปลกใหม่น่าติดตาม

วัฒนธรรมในญี่ปุ่น จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งคนทั่วโลกให้ความสนใจ และยังเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีมาอย่างช้านาน โดยเป็นการแสดงออก ของคนในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งจะมีวัฒนธรรมของสังคม โดยจะให้ความสำคัญกับสมาชิก หรือองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเรียกกันว่า อุชิ แต่ถ้าหากเป็นคนนอก หรือคนที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน

จะเรียกกันว่า โซโตะ ซึ่งจะเป็นการใช้ภาษาที่ มีความสุภาพน่อมน้อมถ่อมตน และในเรื่องของภาษา ก็จะบ่งบอกความสัมพันธ์ ของคนญี่ปุ่นในสังคม ที่จะมีมีความสัมพันธ์อย่างไร หรือว่าจะเป็นการแสดงออก ในเรื่องของกริยาท่าทาง และการให้ความสำคัญกับบุคคล จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี

และคนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญ ในเรื่องเท้าคล้ายคลึง โดยห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน วัฒนธรรมยุโรป หรือโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งโดยปรกติแล้วจะมีการเตรียมรองเท้าแตะ ไว้สำหรับก่อนเข้าบริเวณ ในส่วนที่ห้ามสวมรองเท้า และวัฒนธรรมการโค้งคำนับ ซึ่งคนญี่ปุ่นจะมีการแสดง ความเคารพหรือการทักทาย ที่จะมีความแตกต่าง ไปจากจากวัฒนธรรมของไทย

ที่จะใช้การไหว้ และคนฝรั่งจะใช้การจับมือ ที่จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการโค้งทักทาย เอชาคุ จะเป็นการทักทาย กับคนที่สนทนาในระดับเดียวกัน ซึ่งก้มตัวด้วยการทำมุม 15 องศา และการโค้งเคารพแบบธรรมดา เคเร จะเป็นการทักทายกับ ผู้สนทนาที่ต่างระดับกัน เช่นพนักงานขายกับลูกค้า หรือผู้ที่อาวุโสกว่า โดยจะก้มตัวประมาณ 30 องศา และการโค้งแบบนอบน้อม ไซเคเร จะเป็นการแสดงความขอบคุณ หรือขอโทษโดยการ ก้มตัวประมาณ 45 องศา และมีอีกมากมาย ที่เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

วัฒนธรรมจีน ที่มีความสำคัญและยังมีอยู่จริงในปัจจุบันนี้ที่ยังสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

วัฒนธรรมของประเทศจีน ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมต่าสนใจ ที่จะมีความแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งคนจีนจะมีหารทักทา ที่เป็นการจับมือ และจะกล่าวคำว่า หนี ห่าว ซึ่งเป็นการสวัสดี และการเรียกชื่อ จะเรียกนามสกุลก่อน และตามด้วยคำว่า เซียน เซิง ที่มีไว้สำหรับผู้ชาย แต่ถ้าหากว่าทราบตำแหน่ง

ก็เรียกนามสกุลตามด้วยตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นการเหมาะสม สำหรับผู้หญิงที่อายุน้อย ไม่ว่าจะเป็นพนันงานโรงแรม หรือพนักงานเสริฟ และควรเลี่ยงไม่ใช้คำว่า ถง จื้อ ซึ่งจะแปลว่า สหาย ที่เป็นคำที่ล้าสมัย และคำว่า เสียว เจี่ย โดยจะมีความหมายเชิงลบ ซึ่งการพูดคุยนับญาติ ได้มีการระบุในสมัยโบราณ ที่เผ่าไทยเคยอยู่ทางตอนใต้

ซึ่งถูกรุกรานจนถอยร่น จนมาอยู่ในแหลมสุวรรณภูมิ จนทำให้เกิดความสับสน ในส่วนของการแต่งกาย ถ้าหากไปชมสถานที่โบราณ หรือที่ที่มีความสำคัญ ในเรื่องของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวัดจะต้องสำรวม และจะต้องละวังข้อกำหนด ในเรื่องของการห้ามถ่ายภาพ ในสถานที่บางแห่ง และในเรื่องของอาหารจีน เป็นอาหารที่ประกอบขึ้น

ตามวัฒนธรรมของชาวจีน ที่มีความหลากหลาย จะแบ่งไปตามท้องถิ่น แต่จะนิยมรับประทานอาหาร ที่เป็นผักและธัญพืช และจะมีอาหารประเภทเนื้อ ซึ่งเป็นอาหารที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นติ่มซำ ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา หูฉลาม และจะเป็นการกินอาหารร่วมกัน โดยตะเกียบในการกิน ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ที่เป็นวัฒนธรรมของจีน ซึ่งยังทีอีกมากมาย ที่เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ของสะสมน่ากลัว

อนิเมะชื่อดัง

ฉากหนังผี

อนิเมะแนะนำ

เที่ยวเมืองอิตาลี

วัฒนธรรมจีน