วัฒนธรรมอันเก่าแก่

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ รวมทุกเรื่องราวของวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จะมีความน่าสนใจแค่ไหน? 

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ต้องบอกเลยว่า วัฒนธรรมที่เก่าแก่ ที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ในช่วงสมัยอยุธยา มีความน่าสนใจ และมีเสน่ห์ในตัว สำหรับความน่าสนใจที่ว่านี้ เป็นความผสมผสาน ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมฝั่งอินเดีย ขอม มอญ หรือแม้แต่พราหมณ์ ซึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดมากที่สุด ของวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่อยุธยานั้นก็คือ ในเรื่องของพุทธศาสนา

ซึ่งก็รีบเอามา จากอาณาจักรสุโขทัย อย่างเรื่องของ ตัวอักษร การเขียนหนังสือ ส่วนอีกหนึ่งเรื่อง อย่างวัฒนธรรมการแต่งกาย ซึ่งก็ถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์ ซึ่งในยุคสมัยนั้น ก็จะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ของการแต่งกายกันออกไป

อย่างการแต่งกายของชนชั้นสูง ชั้นเจ้านาย ชั้นข้าราชการ ผู้ชายก็จะให้ตัดผมทรงมหาดไทย ส่วนสตรีก็จะให้ นุ่งห่มสะไบ ส่วนชาวนั้น ก็จะนุ่งโจงกระเบน จนกระทั่งในช่วง เข้าสู่ยุคสงครามเย็น บรรดาผู้หญิงก็จะต้องช่วยผู้ชายรบ จึงจำเป็นที่จะต้อง ตัดผมสั้น และแต่งกายคล้ายชาย

เพื่อให้ทะมัดทะแมนยิ่งขึ้น เราจะเห็นได้จาก หนังไทยนยุคเก่าๆ อย่างเรื่องบางระจัน หรือหนังไทยเรื่องต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ เป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่สืบทอดต่อกันมา และเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจ ของในเรื่องการแต่งกาย

วัฒนธรรมอันเก่าแก่

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่นับว่าเป็นมรดกของจังหวัดสุโขทัย คือวัฒนธรรมอะไร?

ขออนุญาติเท้าความ เพื่อให้ทุกๆท่าน ได้ย้อนอดีตไปพร้อมๆกัน เมื่อพูดถึงจังหวัดสุโขทัย หลายคนก็คงจะรู้จักกันในนาม จังหวัดที่มีความเก่าแก่ ในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมโบราณ ที่ไม่แพ้กับจังหวัดอยุธยาฯ สมัยก่อนนั้น สุโขทัยคืออาณาจักรโบราณ

ที่มีความเก่าแก่มานานถึง 200 ปีเลยทีเดียวมี วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของวรรณกรรม การศึกษา ดนตรี การฟ้อนรำ ที่โดดเด่นก็จะต้อง ยกให้กับเรื่องของ การมีตัวอักษรที่ถูกประดิษฐ์โดย พ่อขุนรามคำแหง ซึ่งก็ได้มีการจารึกไว้ ในหลักศิลาจารึก

มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1826 ซึ่งบอกเอาไว้ว่า เป็นอักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย ส่วนในเรื่องของ วัฒนธรรมทางด้สนวรรณกรรม ก็ได้มีการจารึกเอาไว้ว ่าในสมัยสุโขทัย มีบันทึกว่าวรรณกรรม ที่ถูกจารึกไว้ในศิลาจารึกอย่าง

“ไตรภูมิพระร่วง” เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การเชิดชู วีรบุรุษเป็นส่วนใหญ่ หรือจะเป็นประเพณี ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ก็นับว่าเป็นวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันก็คือ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

ซึ่งก็มีการจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ให้ได้เห็นมนต์เสน่ห์ อันเก่าแก่แล้วโบราณ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรม ที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยทีเดียว

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ เป็นวัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงและสิบต่อกันมาเป็นเวลานาน จะเป็นวัฒนธรรมใด?

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และถือได้ว่าเป็น วัฒนธรรมที่เป็นศิลปะชั้นสูง ของประเทศไทยเรา และหลายท่าน จะต้องนึกถึง ศิลปะโขนอย่างแน่นอน นี่คือนาฏกรรมชั้นสูง ที่นับได้ว่า เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศไทย โดยศิลปะการแสดงโขนนั้น ได้รับอิทธิพลมา

จากวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งสื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเรานั้น เป็นประเทศที่มีอารยธรรม ที่เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมมากมาย ศิลปะการแสดงโขนนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การสืบทอด และอนุรักษ์ไว้ ซึ่งปัจจุบันนี้ การแสดงโขนนั้นเรียกว่าเป็น

การแสดงที่หาชมได้ค่อนข้างยาก จะมีเฉพาะในงานพิธีที่สำคัญเท่านั้น ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการขึ้นทะเบียนโขน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติไทย โดยได้ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก เรียกได้ว่าเป็น มรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ การแสดงโขน

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง ให้สอดคล้องกับ สภาพของสังคม และวัฒนธรรมปัจจุบัน แต่ทว่าก็ยังมีการใช้เรื่องราวเดิม อย่างเรื่องรามเกียรติ์ ในการแสดงอยู่เสมอ แต่ก็ได้มีการพัฒนาและ อนุรักษ์ให้โขน กลายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ส่วนใหญ่นั้นโขนไทย ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ว่าไปแล้วโขนก็เป็นทั้งรูปแบบ ศิลปะวัฒนธรรม ในเรื่องของการละเล่น ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าลีลา ทั้งการประลองการต่อสู้ ทั้งโลดโผนและอ่อนช้อย ผสมผสานกันรวมไปถึง

ท่ารำต่างๆที่รวบรวมเอาไว้ในการแสดงนี้ ตัวละครของโขนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก็จะประกอบไปด้วย เทวดา ยักษ์ ตัวพระ ตัวนาง และลิง เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีอาร อนุรักษ์ในเรื่อของ การฝึกหัดโขนให้กับคนยุคใหม่ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

และกรมศิลปากร ซึ่งโดยรวมแล้ว โขนก็คือการรวบรวมเอาทั้ง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ทำให้เราเห็นถึงความปราณีต ความงดงามของวัฒนธรรมในสมัยก่อน ของคนโบราณได้เป็นอย่างดี

วัฒนธรรมอันเก่าแก่

วัฒนธรรมแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

พูดถึง รูปแบบของวัฒนธรรม ต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปแล้ว เราจะมีการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่ 

  1. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ 
  2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ 

โดยวัฒนธรรมทั้ง 2 อย่าง มีความหมายและ มีการพูดถึงดังต่อไปนี้ อย่างวัฒนธรรม ที่เป็นวัตถุก็ไม่ว่าจะเป็น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มนุษย์เรา ได้มีการคิดค้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ตึกร้านบ้านช่อง อาคารบ้านเรือน หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็น

สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับมนุษย์ของเรา ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ก็อย่างเช่น ความคิด ค่านิยมต่างๆ ภาษาความเชื่อทางศาสนา รวมไปถึงขนบประเพณี กฎหมาย การเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้นั่นเอง แต่นักวิชาการบางคน

ก็กล่าวว่ามีการแบ่งออกเป็นประเภทที่ 3 ออกไปอีกอย่างเช่น วัฒนธรรมในเรื่องของบรรทัดฐาน เป็นวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับมารยาททางสังคม อย่างเช่น การไหว้ การทักทาย การจับมือ การเข้าแถว การแต่งกายต่างๆ ในบริบทของงานในสังคมเช่น

งานแต่ง งานศพเป็นต้น ทั้งนี้วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้คนในสังคม ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน และอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก ได้อย่างมีความสุข

วัฒนธรรมโบราณของไทย ที่ถูกยกไว้ให้เป็มรดกโลก

ในประเทศไทยนั้น ได้มีกายกระดับวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่อดีต ทำให้เราได้มองเห็น ร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง ของในยุคสมัยเก่า ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรม ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และทรงคุณค่า เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุอย่าง

ปราสาท พระราชวัง ป้อมปราการ รวมไปถึงวัดวาอาราม และที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตของคนในชุมชน และวัฒนธรรมโบราณ ที่เราจะพูดถึงในตอนนี้นั่นก็คือ “แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” เมื่อพูดถึงพระนครศรีอยุธยา หลายคนก็จะทราบดีว่าที่นี่คือจังหวัด

และเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะในช่วงสมัยอยุธยานั้น มีมายาวนานเป็นระยะเวลากว่า 400 ปี ซึ่งนับว่าเป็นยุคสมัย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยนครประวัติศาสตร์แห่งนี้ ได้มีการบันทึกไว้ว่า มีผลงาน ที่ได้รวบรวมเอา

ทั้งสถาปัตยกรรมจิตรกรรม ประติมากรรม ในสมัยดังกล่าวไว้ในที่แห่งนี้ ถึงขั้นที่ว่าถูกประกาศขึ้น เป็นมรดกโลกในด้านวัฒนธรรมในช่วงปี 2534 อีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือ เรื่องราวของ วัฒนธรรมหลักของไทย และเป็นวัฒนธรรมที่ ค่อนข้างเก่าแก่ของสังคมไทย

ที่อยากจะหยิบยกมา เพื่อที่จะนำเสนอให้กับ ทุกท่านได้ทราบกัน และเป็นอีกหนึ่งความเป็นมาของไทยเรา ตั้งแต่อดีตนั่นเอง

วัฒนธรรมผสมผสาน

ของสะสมเก่ามีราคา

การ์ตูนสุดมัน

เที่ยวยุโรปตามหนัง

การ์ตูน ยอดนิยม

ที่เที่ยวนิวเจอร์ซีย์