วัฒนธรรมอาเซียน

วัฒนธรรมอาเซียน วิถีวัฒนธรรมอาเซียน รวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

วัฒนธรรมอาเซียน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของอาเซียนน่ารู้

วัฒนธรรมอาเซียน ในด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของทางเอเชีย เป็นสิ่งที่น่าสนใจ อย่างไม่น่าเชื่อ และการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณี ของเอเชียนั้น อาจเป็นเรื่องสนุก และให้ความกระจ่าง หากคุณเลือก ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ของทางเอเชีย

คุณจะเห็นว่าหลาย ๆ คนมีเกียรติ และประเพณีมากมาย วัฒนธรรมอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งบรรพบุรุษ และเกียรติยศ เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด สองชิ้นของเอเชีย ซึ่งการให้เกียรติ เป็นหนึ่งในส่วน ที่สำคัญยิ่งของ วัฒนธรรมเอเชีย อันที่จริงเทศกาล ฤดูใบไม้ผลิ

ซึ่งหลายคนยอมรับ ว่าเป็นปีใหม่ของจีน เป็นเทศกาลที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศจีน เป็นเวลา 15 วันในช่วง กลางเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และถือว่าเป็น การเริ่มต้นปีใหม่ ทางจันทรคติ เทศกาลนี้ใช้ เพื่อเป็นเกียรติ แก่บรรพบุรุษ ประเพณีและ ขนบธรรมเนียมใน วัฒนธรรมเอเชีย

เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน หนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นองค์กรระหว่าง รัฐบาลที่พยายาม ส่งเสริมเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนยังเป็น หนึ่งในพันธมิตร ทางการทูตที่สำคัญ ของออสเตรเลีย

บ้านของประชากร 8.7% ของโลก อาเซียนมีประชากรกว่า 640 ล้านคนคิดเป็น 8.7% ของประชากร โลกทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบแล้ว สหภาพยุโรป มีประชากรประมาณ 512 ล้านคน วัฒนธรรมตะวันตก และสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 327 ล้านคนในปี 2018 รองจากจีนและอินเดีย อาเซียนเป็นภูมิภาค ที่มีประชากร มากที่สุดในโลก

วัฒนธรรมอาเซียน

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว อาเซียนก็เป็น หนึ่งในภูมิภาค ที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม มากที่สุดในโลก อาเซียนเป็นที่ตั้งของ กลุ่มชาติพันธุ์ ที่แตกต่างกันหลาย ๆ ร้อยกลุ่ม วัฒนธรรมร่วมในอาเซียน ซึ่งแต่ละกลุ่ม ที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกันไป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มี ความหลากหลาย ทางภาษาอย่างมาก ซึ่งมีการพูดหลาย ๆ พันภาษา อาเซียนยังโดดเด่น ด้วยความเชื่อ และการปฏิบัติ ทางศาสนาที่ มีความหลากหลาย รวมถึงศาสนาอิสลาม พุทธศาสนา ศาสนาฮินดู คริสต์ศาสนา และลัทธิแอนิเมชัน

เรื่องน่าแปลกที่ทุก ๆ คนอาจไม่เคยรู้มาก่อน เกี่ยวกับอาเซียน

สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะมี การเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่แข็งแกร่ง ตลอดทศวรรษหน้า โดยมีบางคน คาดการณ์ว่า อาจแซงหน้าสหภาพยุโรป ได้ภายในชั่วอายุคน ซึ่งมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ว่าภูมิภาคจะเติบโต อย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของอำนาจ ทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลต่อ การค้าของโลก

หากอาเซียนเป็น ประเทศเดียว ก็จะเป็นประเทศ ที่มีเศรษฐกิจใหญ่ เป็นอันดับ 7 ของโลก จึงเป็นมหาอำนาจ ทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่ จะเติบโตเทียบเท่า กับเศรษฐกิจที่ใหญ่ เป็นอันดับสี่ของ โลกภายในปี 2593 ด้วยมาตรการอื่น ๆ อีกมากมาย ภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ระดับโลกอยู่แล้ว

อาเซียนเป็นตลาดที่ มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ ซึ่งอินโดนีเซีย เป็นที่ตั้งของ ประชากรมุสลิม มากที่สุดในโลก ประชากรเกือบ 90% ของประเทศนั้น นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคา ธ อลิก และนับถือศาสนาพุทธ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาเซียนเหล่านี้ จะทำให้ทุก ๆ ท่านรู้วัฒนธรรมอาเซียนที่มีความโดดเด่น

อาเซียนมีความโดดเด่น ในการรวมชาติ ที่หลากหลายดังกล่าว ให้เป็นภูมิภาค ทางการเมือง และเศรษฐกิจเดียว สิบประเทศนับ สิบสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรม สถานที่น่าเยี่ยมชมหลาย ๆ ร้อยแห่ง ความหลากหลาย เจริญเติบโตทั่วภูมิภาค ซึ่งมีผู้คนกว่า 628 ล้านคน

วัฒนธรรมอาเซียน

การเป็นประธานอาเซียน จะหมุนเวียนทุกปี ตามลำดับตัวอักษร ของชื่อภาษาอังกฤษ ของประเทศสมาชิกนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศสมาชิก เปลี่ยนผลัด หรือไม่ได้ผลัด เปลี่ยนหมุนเวียน วัฒนธรรมอาเซียน ด้านการแต่งกาย ตัวอย่างเช่น เมียนมาร์ไม่ได้เข้า รับตำแหน่ง ประธานอาเซียนตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2557

วัฒนธรรมอาเซียน 9 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนที่ทุก ๆ ท่านอาจไม่รู้ หรือเคยได้ยินมาก่อน

  1. มีวัดในพระพุทธศาสนาทั้งหมด 40,717 แห่งในประเทศไทย!
  2. เกาะเล็ก ๆ ในรัฐซาบาห์ ทางตะวันออก ของมาเลเซีย เป็นเกาะที่มนุษย์ สร้างขึ้นจากดินแดน ที่ถูกยึดคืน น้ำที่ล้อมรอบ เป็นสถานที่ดำน้ำ ที่ดีที่สุดในโลก!
  3. บรูไนเป็นหนึ่งใน ไม่กี่ประเทศในโลก ที่ประชาชนได้ รับการศึกษา และการดูแล สุขภาพฟรี ๆ พร้อมทั้งอาหาร และที่อยู่อาศัย ที่ได้รับเงินอุดหนุน และไม่ต้องเสีย ภาษีเงินได้ด้วย
  4. อินโดนีเซียประกอบ ด้วยเกาะกว่า 17,800 เกาะซึ่งหลาย ๆ เกาะยังไม่ได้ตั้งชื่อ! หากคุณพักหนึ่งวัน ในแต่ละเกาะ จะใช้เวลากว่า 46 ปีเพื่อสำรวจ ประเทศหมู่เกาะ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้
  5. ตกจากความสูง 21 เมตรและไหลเป็น ระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร บนน้ำตกโขนปาเปงในลาว เป็นน้ำตกที่ มีความน่าทึ่งที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
  6. เกือบครึ่งหนึ่ง ของประชากรกัมพูชา ในปัจจุบันนี้ มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
  7. ภาษาเวียดนาม มีหกเสียงที่ แตกต่างกันไป และการปรับโทนเสียง สามารถเปลี่ยน ความหมายทั้งหมด ของคำได้ด้วย ทำให้ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาที่ยาก ในการเรียนรู้!
  8. ฟิลิปปินส์ตั้งชื่อ ตามกษัตริย์ฟิลิปป์ที่ 2 แห่งสเปน
  9. เมียนมาร์เป็นประเทศ ที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 678,499 ตารางกิโลเมตร

ของสะสมนิยม

อนิเมะสุดอมตะ

ตามรอยหนังรางวัล

อนิเมะใหม่netflix

ที่เที่ยวในโรม